Asbest Envanter

Asbet Envanter Raporu: Bina, gemi gibi tesislerde Asbest Sörveyörü tarafından yapılan görsel inceleme ve uluslararası metotlara uygun olarak alınan numunelerin akredite laboratuvarda yapılan analiz sonuçlarına göre düzenlenen rapordur.Raporda tesisin genel fotoğraflarıda bulunmalıdır.Raporda alınan numunenin yakın ve uzak çekim fotoğrafları olmalıdır.Fotoğraflar üzerinde tarih , saat, adres veya koordinat gibi bilgiler bulunmalı veya raporda herbir fotoğraf altına yazılmalıdır.  Raporda tespit edilen asbestin yeri , miktarı ,fotoğrafı,malzeme asbest risk değerlendirmesi herkesin kolaylıkla anlayabileceği açıklıkta olmalıdır.

Asbest Free Raporu Tesisler İçin:Bina, gemi gibi tesislerde Asbest Sörveyörü tarafından yapılan görsel inceleme ve uluslararası metotlara uygun olarak alınan numunelerin akredite laboratuvarda yapılan analiz sonuçlarına göre düzenlenen rapordur.Raporda tesisin genel fotoğraflarıda bulunmalıdır.Raporda alınan numunenin yakın ve uzak çekim fotoğrafları olmalıdır.Fotoğraflar üzerinde tarih , saat, adres veya koordinat gibi bilgiler bulunmalı veya raporda herbir fotoğraf altına yazılmalıdır.  Raporda tespit edilen asbestin yeri , miktarı ,fotoğrafı,malzeme asbest risk değerlendirmesi herkesin kolaylıkla anlayabileceği açıklıkta olmalıdır.Ayrıca yapılan incelemelerde görünen görünmeyen tüm katmanlardan numune alınarak bu rapor düzenlenebilir.Kabaca 100m2 lik bir yapıdan yüzlerce numune alınmasını gerektirir.Bir örnek verecek olursak Duvarı:en dıştan içe doğru boya , sıva , alçı ,tuğla,tuğla arası sıva,dış sıva , dış boya,izolasyonlar vb. gibi katmanlardan numune almak gerekecektir.Bu kurallara uyulmadan hazırlanmış asbest free raporunun uluslararası geçerliliği de olmayacaktır.Ayrıca tüm bu analizler haricinde ortam havasında ve yüzeyde birikmiş tozlarında analizleri yapılmılş ve asbest bulunmamış olması gerekmektedir.Sonuç olarak Asbest Free raporu binanın tüm yapım elemanlarında asbest katı materyallerde, ortam havasında, yüzeydeki tozlarda asbestin olmadığını kanıtlar.Sorumlulk asbest sörvey firmasınındır.Sözleşme imzalanırken ileri tarihte çıkabilecek olumsuzluklar için asbest firmasını sorumlulk altına koyacak sözleşme imzalanmalıdır.

Asbest Safe Raporu:Bina, gemi gibi tesislerde Asbest Sörveyörü tarafından yapılan görsel inceleme ve uluslararası metotlara uygun olarak alınan numunelerin akredite laboratuvarda yapılan analiz sonuçlarına göre düzenlenen rapordur.Raporda tesisin genel fotoğraflarıda bulunmalıdır.Raporda alınan numunenin yakın ve uzak çekim fotoğrafları olmalıdır.Fotoğraflar üzerinde tarih , saat, adres veya koordinat gibi bilgiler bulunmalı veya raporda herbir fotoğraf altına yazılmalıdır. Raporda tespit edilen asbestin yeri , miktarı ,fotoğrafı,malzeme asbest risk değerlendirmesi herkesin kolaylıkla anlayabileceği açıklıkta olmalıdır.Ayrıca yapılan incelemelerde görünen katmanlardan numune alınarak bu rapor düzenlenebilir.Bu kurallara uyulmadan hazırlanmış asbest safe raporunun uluslararası geçerliliği de olmayacaktır.Ayrıca tüm bu analizler haricinde ortam havasında ve yüzeyde birikmiş tozlarında analizleri yapılmılş ve asbest bulunmamış olması gerekmektedir.Sonuç olarak Asbest safe raporu binanın tüm yapım elemanlarında asbest katı materyallerde, ortam havasında, yüzeydeki tozlarda asbestin olmadığınını değil fakat tehlikeli sınırlar altında olduğunu kanıtlar.En önemli husus ortam hava ölçümleri sonuçlarıdır.Sorumlulk asbest sörvey firmasınındır.Sözleşme imzalanırken ileri tarihte çıkabilecek olumsuzluklar için asbest firmasını sorumlulk altına koyacak sözleşme imzalanmalıdır.

Asbest Analiz Raporu:Asbest laboratuvarları tarafınadan yapılan materyallerde asbest bulunup bulunmadığını gösteren ayrıca varsa türünüyle ilgili analiz sonuçlarını gösteren rapordur.Tüm dünyada asbest laboratuvarlarının girerek başarılı olmak zorunda oldukları “AIMS
sertifikasına sahip laboratuvarlar tercih edilmelidir.AIMS sertifikamız için>>> .Avrupa ülkeleri ve Amerika gibi ülkelerinde akreditasyon şartlarının başında “AIMS” şartı olmasına rağmen ülkemizde maalesef bu şart bulunmamaktadır.
Asbest Analizinde Kullandığımız cihazlar:SEM (Taramalı elektrpn mikroskobu)-EDX(X ray) , Sputter Coater ,Polarize Işık Mikroskobu,Faz Kontrast Mikroskobu , Strereo Mikroskop

Asbest Ölçüm Raporu: Ortam havasında pompa ile filtreye çekilen havada asbest lifi olup olmadığının ve varsa konsantrasyonunun hesaplanaral rapor haline getirilmesidir.Ülkemizde kişiel maruziyet sınır değeri 8 saatlik zaaman ağırlıklı ortalamaya göre 0.1 lif/cm3 yani 100.000 lif/m3 tür. TSE 13865 standardına göre ortam ölçüm sınır değerimiz 0.01lif/cm3 yani 10.000 lif/m3 tür.
Asbest Ölçümünde Kullandığımız cihazlar:SEM (Taramalı elektrpn mikroskobu)-EDX(X ray) , Sputter Coater ,Faz Kontrast Mikroskobu , Strereo Mikroskop

Detaylı Bilgi için>>>