Asbest Laboratuvar

Asbest Analiz Raporu:Asbest laboratuvarları tarafınadan yapılan materyallerde asbest bulunup bulunmadığını gösteren ayrıca varsa türünüyle ilgili analiz sonuçlarını gösteren rapordur.Tüm dünyada asbest laboratuvarlarının girerek başarılı olmak zorunda oldukları “AIMS
sertifikasına sahip laboratuvarlar tercih edilmelidir.AIMS sertifikamız için>>> .Avrupa ülkeleri ve Amerika gibi ülkelerinde akreditasyon şartlarının başında “AIMS” şartı olmasına rağmen ülkemizde maalesef bu şart bulunmamaktadır.

Asbest Analizinde Kullandığımız cihazlar:SEM (Taramalı elektrpn mikroskobu)-EDX(X ray) , Sputter Coater ,Polarize Işık Mikroskobu,Faz Kontrast Mikroskobu , Strereo Mikroskop

Asbest Ölçüm Raporu: Ortam havasında pompa ile filtreye çekilen havada asbest lifi olup olmadığının ve varsa konsantrasyonunun hesaplanaral rapor haline getirilmesidir.Ülkemizde kişiel maruziyet sınır değeri 8 saatlik zaaman ağırlıklı ortalamaya göre 0.1 lif/cm3 yani 100.000 lif/m3 tür. TSE 13865 standardına göre ortam ölçüm sınır değerimiz 0.01lif/cm3 yani 10.000 lif/m3 tür.

Asbest Ölçümünde Kullandığımız cihazlar:SEM (Taramalı elektrpn mikroskobu)-EDX(X ray) , Sputter Coater ,Faz Kontrast Mikroskobu , Strereo Mikroskop

ASBEST LABORATUVARIMIZ İÇİN 

0216 327 94 80

ASBEST ANALİZ METOTLARIMIZ

VDI 3866 SEM -EDX

ISO 222262 SEM-EDX

HSG 248-PLM

ISO 22262-PLM

NIOSH 9002

ASBEST ÖLÇÜM METOTLARIMIZ
VDI 3492 SEM-EDX
HSG 248 A1- PCM
NIOSH 7400 PCM