Asbest Söküm

ASBEST SÖKÜM SAYFAMIZ İÇİN>>>

Çalışmaya Katılacaklar
Asbest Söküm Uzmanı
Asbest Söküm Çalışanı

Mümkün olan en az personelle çalışma yapılması esastır.
Sökümü yapılacak asbestli malzemenin risk değerlendirmesi sonucuna göre iş planı hazırlanır.
Asbesti açığa çıkarmadan çalışmaya yapmak esastır.Bu mümkün olmadığı durumlarda çalışanı ve çevreyi asbest lif salınımının önlenmesi sağlanarak çalışma yapılır.
Malzemenin kapatılması eğer bu mümkün değilse ortamın karantinaya alınması önerilir.Çatı kaplama malzemelerinde yapılacak çalışmalarda genellikle mümkün olmamaktadır.
Alınan toplu koruma önlemlerine ek olarak;Çalışanların özel ekipmanlarla çalışması sağlanır.Çalışanların KKD ları riski arttırmamalıdır.Örneğin yarım yüz maskesi ile çalışma yapmak mümkünken tam yüz maskesi kullanmak ilave riskli durumlar yaratabilir .Yalnız bu durum kesinlikle yapılan ölçüm sonuçları ve malzeme risk değerlendirmesi sonuçlarına göre asbest söküm uzmanı tarafından kontrol altında tutulmalıdır.

Söküm sırasında kişisel mazruziyet ölçümü hergün alınmalıdır.Bu tartışılacak bir konu değildir.TS EN 689 standardına göre homojen her bir grup çalışandan günde en az 1 adet kişisel maruziyet ölçümü alınmalıdır.
Söküm sırasında söküm alanı çevresinde istenirse çevreye asbest lif kontaminasyonu anlamak için önerilir.
Söküm sonunda mutlaka ortam ölçümleri yapılmalı ölçüm sonuçları uygunsa karantina kaldırılmalıdır.
Asbest atıkları lisanslı araçlarla atık bertaraf tesislerine gönderilmelir.
Tüm işlemler bittikten sonra ölçüm sonuçları işkur a bildirilmelidir.